Záruky výrobků

Záruky výrobků

25 let na sekery Fiskars X-série, rýče, vidle a lopaty řady Xact a nůžky PowerGear X,
5 let na veškerý ostatní sortiment zboží značky Fiskars,
2 roky na kalače.

Vážení zákazníci,

 

4. generace seker Fiskars X-série (v prodeji od 1. 8. 2015), byla  vytvořena pomocí pokročilé technické výroby a materiálů. Zrovna tak rýče, vidle a lopaty řady Xact a nůžky PowerGear X. Tyto výrobky jsou testovány a vykazují vynikající výkon při činnostech a v prostředí, pro které jsou vytvořeny. I přes maximální pečlivost může ve výrobním procesu docházet k chybám. Aby byla zajištěna co největší spokojenost zákazníků s užíváním výrobků Fiskars, poskytuje společnost Fiskars na výrobní vady 4. generace seker Fiskars X-série, rýče, vidle a lopaty řady Xact a nůžky PowerGear X 25letou mezinárodní omezenou záruku.

Tato záruka je platná výhradně na území Evropské unie, Švýcarska, Norska, Austrálie, Nového Zélandu, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Kazachstánu.

 

Na záruku se vztahují tyto podmínky:

 • tato záruka je platná pouze na základě webové registrace výrobku (http://www.fiskars.eu/support/product-warranties) do třiceti (30) dní od nákupu.
 • záruka neplatí, pokud jsou výrobky používány pro jiné účely, než pro které byly původně zamýšleny, a pokud jsou výrobky používány pro komerční či profesionální využití nebo pro účely pronájmu.
 • záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opravovány nebo u nich došlo k pokusu o opravu bez souhlasu společnosti Fiskars.

 

 

Ze záruky je vyloučeno poškození způsobené:

 • nedbalostí nebo úpravami výrobku,
 • nehodou,
 • ztrátou výrobku,
 • neoznámením škody maloobchodníkovi nebo společnosti Fiskars v přiměřené době od jejího vzniku,
 • škodou vzniklou na výrobku následkem použití, pro které nebyl výrobek zamýšlen, nebo chybným použitím výrobku,
 • opotřebením v důsledku používání, běžným opotřebením,
 • nadměrnými teplotami, teplem, ohněm, nepřetržitou teplotou nad +40° C nebo pod -30° C,
 • nedodržením správné péče, např. čištění výrobku po použití a skladování mimo působení povětrnostních vlivů a přímého slunečního světla,
 • používáním nevhodných čisticích postupů nebo prostředků, např. kyselin nebo rozpouštědel,
 • vadami způsobenými povětrnostními vlivy, např. rezivěním nebo změnou barvy.
 • Záruka neplatí v případě zvlášť agresivního nebo korozivního prostředí, např. v námořním prostředí nebo průmyslu nebo ve stálém kontaktu s vodou, chemikáliemi, popelem, cementem nebo prachem.

 

Pokud jste výše zmíněné produkty zakoupili v našem e-shopu a zjistíte u nich vadu zpracování nebo materiálu, kontaktujte nás pomocí reklamačního formuláře na našich internetových stránkách (http://www.fiskars-shop.cz/reklamace). Zboží bude reklamováno přímo u společnosti Fiskars, která rozhodne o schválení vrácení zboží dle svého uvážení. Pokud bude vrácení schváleno, výrobek bude dle výhradního uvážení společnosti Fiskars opraven nebo vyměněn za podobný. V případě modelu, který se již nevyrábí, bude vadné zboží vyměněno za nejbližší podobný model z aktuálního výrobního programu.

Společnost Fiskars neodpovídá za náhodné, nepřímé, zvláštní ani následné škody, mimo jiné včetně škody nebo ztráty užívání libovolného zařízení, ztráty prodeje nebo zisků nebo opožděného plnění či neplnění této záruční povinnosti.

Výrobce poskytuje tuto záruku jako doplňkovou záruku k zárukám poskytovaným prodejcem, na které nemá žádný vliv. Dále tato záruka neomezuje ani nenahrazuje zákonné záruky, na které může mít zákazník nárok podle národních právních předpisů.

Výměnou ani opravou výrobku nedochází k prodloužení lhůty původní záruky.

 

SuperDISKONT s.r.o.

prodejce zboží značky Fiskars

2018 Copyright Superdiskont, s.r.o., Dobronická 986/35, 140 00 Praha 4 / Powered by Web Revolution